ČIPY A ČIPOVÁNÍ

 

Čipování je způsob nazaměnitelného označování zvířat pomocí čipu. Stejně jako je tetování to jsou jediné dvě dnes uznávané možnosti označování.

Čip je malý váleček cca 1 mm tlustý. Čip v těle zvířete nijak nedráždí, nebolí, netlačí a nezpůsobuje žádné reakce. Po aplikaci postupně zaroste do tkáně tak, že není možné, aby vypadnul. Dnes se čipy vyrábí mechanismem zabraňujicím cestování čipu.

Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je zcela neškodný. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení (čtečka). Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso.

Aplikace čipu probíhá přes 3 mm tlustou, dutou a velmi ostrou jehlu a zavádí se na levé straně krku, příp. mezi lopatky. Samotný vpich se podobá aplikaci jakéhokoli jiného přípravku pomocí stříkačky a nezabere více než pár vteřin. Je mírně bolestivý, ale většina zvířátek ho snáší velmi dobře, dokonce lépe než vakcinaci. Není nutná žádná operace, žádná narkóza k tomuto účelu. Po aplikaci je nezbytné prověřit funkčnost čipu a hlavně jestli se skutečně povedlo čip naaplikovat, kontrola se provádí pomocí čtečky.

Dnes se aplikují mikročipy podle tzv. ISO-normy, která zajišťuje univerzálnost tohoto prostředku a čitelnost čísla čipu i jinými čtečkami, než pouze čtečkami od toho stejného výrobce jako výrobce mikročipu.

A co pak?

Po očipování se číslo čipu společně s nejdůležitějšími údaji o zvířeti a jeho majiteli zanese do registru čipovaných zvířat. Ten slouží ke zpětnému vyhledání zvířete nebo majitele. V ČR je bohužel vícero registrů různých firem, které vyrábějí nebo dovážejí mikročipy. Vytváří se tím zmatek, takže když se nalezne ztracený pes nebo kočka, je nutné propátrat jeden po druhém všechny registry.

Smysl čipování spočívá ve snadném způsobu označování zvířat. Neznámého psa lze takto identifikovat z důvodu nalezení jeho majitele při zatoulání, určení „totožnosti“ před výstavami, krytím, při prodeji, úhynu, pokousání, při cestování přes hranice apod. Když máme my občanské průkazy, zvířátka by mohla mít také, ne ? Čipují se nejen psi a kočky, ale podle české legislativy musí být až na výjimky očipovaná všechna zvířata chovaná v zajetí náležející k ohroženým druhům (CITES). Pak je celkem zajímavé, jak naaplikovat takový čip a hlavně ho přečíst, u nebezpečných druhů, jako je aligátor nebo puma. 🙂

A co tetování?

V případě, že Váš pes tetování má, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu.

To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP apod.), než od řádných chovatelů, se neuznává. Tetování se tedy provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku dle údajů  ČMKÚ, které posléze slouží k vystavení PP.

Je zajímavé, že přes veškeré vymoženosti současné technologie, je stále ještě platné tetování. Zažité zvyky se zřejmě těžce odbourávají. Vzhledem k bolestivému procesu tetování u velmi mladých zvířat (většinou do 2 měsíců věku), tato metoda dle mého hraničí s týráním, stejně jako kupírování uší.

Je to nutnost?

V některých větších městech na území České republiky je čipování nebo tetování pro registrované psy starší 6 měs. věku povinné. V případě hl.m. Prahy to stanovuje vyhláška č.23/2003, (o místním poplatku ze psů, v platném znění, §  7 a) a tato povinnost platí od 1.1.2005. Zároveň s tím je povinnost nahlásit proběhlé čipování do 30 dnů do Evidence chovatelů psů Prahy. Výhodou čipování je, že následně má pejsek úlevu 350,- na další 2 roky při placení místního poplatku, což činí celkem 700,- Kč.

Další povinnost načipovat zvíře je podle směrnic EU (jako za starých dob…) v případě cestování se zvířetem, společně s vystavením cestovního pasu. Tato povinnost s sebou nese výhodu uložení a zaregistrování do Registru vystavených pasů Komory veterinárních lékařů, což je v dnešní době nejpoužívanější registr ze všech a tím pádem i nejužitečnější a zároveň i bez poplatku. Registraci provádí veterinární lékař, který vystavil pas.

 

Čipování provádějí veterinární lékaři, kteří splňují určité předpoklady dané Komorou veterinárních lékařů ČR. Protože jde o zákrok jednorázový a na celý život zvířete, doporučuji pozorně se zajímat o to, kde bude zvíře zaregistrované, jak pečlivě byla vyplněna tzv. registrační karta, a zda bylo čtečkou zkontrolováno, jestli byl čip opravdu aplikován.

ČIPUJEME